Tehtud tööd

ERAMU KOSEL, 8.45  kW

Eraisiku päikesejaam, rajatud koostöös Enphase’iga.

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ8HC koos efektiivsete JaSolar 450W päikesepaneelidega. 

Eraisiku päikesejaam, 8.45 kW, 2024 a.

ERAMU PIRITAL (valmimisel)

Valmimisel

Enphase IQ8MC
AIKO N-Type ABC Neostar Full Black päikesepaneelid

Eraisiku päikesejaam, 2024 a.

ERAMU TARTUS, 2.64  kW

Paarismaja lamekatusele rajatud ida-lääne suunalistele raamidele päikesejaam. Klient ehitas pargi koos meiega välja.

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ8MC koos efektiivsete AIKO N-Type ABC Neostar Full Black päikesepaneelidega. 

 

Eraisiku päikesejaam, 2.62 kW, 2024 a.

ERAMU AESPAL, 7.26 kW

Eramu Aespal. Elektrisüsteemi ehitas klient ise välja.

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ8MC koos efektiivsete AIKO N-Type ABC Neostar Full Black päikesepaneelidega. 

Eraisiku päikesejaam, 7.26 kW, 2024 a.

PAARISMAJA RAE VALLAS, 6.5  kW

Paarismaja lamekatusele rajatud ida-lääne suunalistele raamidele päikesejaam.

Paneelide koguvõimsus 10 kWp, asukoht Peetri, Rae vald

Eraisiku päikesejaam, 6.5 kW, 2023 a.

ERAMU VIIMSIS, 15 kW

Eramu Viimsis, kaetud ida-lõuna-lääs suund. Lisamisel on juurde Encharge akud.

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Leapton 460W paneelidega. 

Eraisiku päikesejaam, 15 kW, 2024 a.

 

ERAMU VAILAS, 6.8  kW

Mitmele hoonele rajatud päikesejaam, kokku viiel erineval katuseküljel. Mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Longi 410W päikesepaneelidega. 

Paneelide koguvõimsus 9.43 kW, asukoht Harku vald

Eraisiku päikesejaam, 6.8 kW, 2023 a.

ERAMU VILJANDIS, 4.42 kW

Kliendi poolt välja ehitatud päikesejaam. Loodud on kolmerinevat paneelide gruppi. Valtsplekk-katus ning kinnitusteks kasutatud Corabi kinnitusi.

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Longi LR5 410W 

Eraisiku päikesejaam, 4.42 kW, 2023 a.

ERAMU RAKVERES, 12.39  kW

Kliendi poolt välja ehitatud päikesejaam. Loodud on kaks erinevat paneelide gruppi mis jagunevad kahe Q-relee vahel ära jättes süsteemile hilisema laienemisevõimaluse. Valtsplekk-katus ning kinnitusteks kasutatud Corabi kinnitusi.

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Longi LR5 410W ja Longi LR4 455W päikesepaneelidega 

Eraisiku päikesejaam, 12.39 kW, 2022 a.

PAARISMAJA RAE VALLAS, 5.31 kW

Paarismajale koos kliendiga rajatud päikesejaam kus kasutasime ida-lääne suunalisi raame. Kuna katusepind oli limiteeritud ja palju ruumi ei olnud siis andis see hea võimaluse kasutada ära maksimaalne laotus. 

Mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Longi 455W päikesepaneelidega. 

Koguvõimsuseks on 5.31 kW, asukoht Rae vald

Eraisiku päikesejaam, 5.31 kW, 2022 a.

KINNISTU AED VIIMSIS, 7.96 kW

Päikesejaam mis kinnitub aia külge – kliendil oli visioon ja tegi selle teoks. Kuna mikroinverterid on täiesti ohutud siis erinevalt stringinverteritest on võimalikud õnnetused välistatud.  Mikroinverterid on Enphase IQ7+ ja QCELLS 380W päikesepaneelid.  Koguvõimsuseks on 7.96 kW, asukoht Viimsi vald

Eraisiku päikesejaam, 7.9 kW, 2022 a.

ERAMU VIIMSIS, 10.62 kW

10.62 kW päikesejaam, kasutatud on ida-lääne suunalisi raame.  Mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Longi 455W päikesepaneelidega. 

Koguvõimsuseks on 10.6 kW, asukoht Viimsi vald

Eraisiku päikesejaam, 10.6 kW, 2022 a.

ERAMU TALLINNAS, 9.8 kW

Siin katusel paigaldasime kokku neljale erinevale katusekaldele neli paneelide gruppi hilisema laienemisevõimalusega.

Katusematerjaliks trapetsplekk ning kinnitusteks kasutasime Orima lainekivi kinnitusi ja Longi 380W ning 410W päikesepaneele.

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ7+ 

Eraisiku päikesejaam, 9.8 kW, 2022 a.

PAARISMAJA RAASIKUL, 7.7 kW

Siin katusel paigaldasime lõunasuunda kokku 26 paneeli.

Katusematerjaliks trapetsplekk ning kinnitusteks kasutasime Corabi lainekivipleki kinnitusi ja Longi 410W päikesepaneele.

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ7+ ning Longi LR5 410W päikesepaneelid. 

Eraisiku päikesejaam, 7.7 kW, 2022 a.

RIDAELAMUBOKS JÄRVEKÜLAS, 5.3 kW

Selle ridaelamuboksil ehitasime päikesepargi koos kliendiga välja, kasutasime ida-lääne suunalisi raame. Kuna katusepind oli limiteeritud ja palju ruumi ei olnud siis andis see hea võimaluse kasutada ära maksimaalne laotus. 

Paneelid on kolmes grupis, igas kokku 6 paneeli. Mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Longi 455W päikesepaneelidega. 

Koguvõimsuseks on 5.3 kW, asukoht Rae vald

Eraisiku päikesejaam, 5.3 kW, 2022 a.

ERAMU VILJANDIS, 7.67 kW

Siin katusel paigaldasime kokku neljale erinevale katusekaldele neli paneelide gruppi hilisema laienemisevõimalusega.

Katusematerjaliks trapetsplekk ning kinnitusteks kasutasime Corabi kinnitusi ja Longi 380W päikesepaneele.

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ7+ ning Longi LR5 380W päikesepaneelid. 

Eraisiku päikesejaam, 7.67 kW, 2022 a.

ERAMU PEETRIS, 14.8 kW

Kliendi poolt rajatud terrass koos metallist karkassiga ning kuhu on paigaldatud läbipaistva põhjaga efektiivsed Bisoli Bifacial BDO 375W paneelid.

Meie poolt on tehtud päikesejaama projekt, lisaks vajalikud seadmed ja kaablid koos elektritööde ja lõpp-seadistusega.

Eraisiku päikesejaam, 14.8kW, 2022 a.

ERAMU KOSEL, 7.4 kW

Kose uues eramute piirkonnas paigaldasime ühekordsele eramule 25 ilusat Bisoli Full Black BBO 450W paneelid. Paigaldamisel kasutasime Orima lainekivi kinnituste lahendust. Katuse kalle ~25 kraadi. Hoonele katusele jäi piisavalt ruumi laieneda ning katta ära ka hommikupäike. 

Paigaldatud said ka CT-d mis mõõdavad tootmist ja tarbimist reaalajas. Kasutasime mikroinvertereid Enphase IQ7+ koos Bisol BBO 450W All Black paneelidega.

Eraisiku päikesejaam, 7.4 kW, 2022 a.

ERAMU JÄRVEKÜLAS, 7.67 kW

Järvekülas paigaldasime eramule kokku viiele erinevale kaldele komplektse päikesejaama, kaetud said sisuliselt kõik ilmakaared. Kivikatus, raamidena kasutasime Bisoli kinnitusi. Paneelideks Bisoli ilusad BBO Full Black 450W paneelid ning lõuna suunal Bisol BDO Full Black 375W paneelid mille vahele jääb ka korsten mis paneelidele varjusid tekitab ning mis teistele paneelidele mõju ei avalda. Samuti paigaldasime CT-d mis mõõdavad tootmist ja tarbimist reaalajas.

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Bisol BBO 450W All Black ja Bisol BDO 375W All Black paneelidega. 

Eraisiku päikesejaam, 7.67 kW, 2022 a.

RIDAELAMUBOKS JÄRVEKÜLAS, 5.3 kW

Järjekordne ridaelamuboks Rae vallas mis rajati samuti koos kliendiga. Paneelid on kuueses reas lõuna suunas 20 kraadise nurga all võimalusega laieneda.

 Mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Bisol Duplex BBO 445W + kahe 450W BBO  päikesepaneelidega. Lisaks paigaldasime CT-d mis mõõdavad  tootmist ja tarbimist reaalajas.

Koguvõimsuseks on 5.3 kW, asukoht Rae vald

Eraisiku päikesejaam, 5.3 kW, 2022 a.

ERAMU ELVAS, 7.96 kW

Koostöös kliendiga ehitasime päikesejaama Elva südamesse. Katus lääne suunas, 15 kraadi. Katuse keskele jääb korsten kus hommik ja õhtupäike tekitab paneelidele varjud, kuid tänu mikroinverteritele on mõju pea olematu – vaid kaks paneeli toodavad päevas ca 35% vähem. 

Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Longi 455W  päikesepaneelidega. 

Eraisiku päikesejaam, 7.96 kW, 2022 a.

ERAMU TARTUMAAL, 1.48 kW

Kliendi poolt välja ehitatud nanotootja süsteem. Paigaldatud Enphase IQ7+ mikroinverterid koos  Canadian Solar 375W paneelidega. Paneelid paiknevad kokku kolmel erineval küljel, kaetud on hommiku-, lõuna- ja õhtupäike.

Meie poolt oli Envoy juhtkontrolleri seadistus, ülejäänu klient meie juhendamisel.

Eraisiku päikesejaam, 1.48 kW, 2022 a.

ERAMU JÕHVIS, 4.42 kW

Klient ehitas ise päikesejaama välja, meie käest soetas vajalikud Enphase tooted ja päikesepaneelid. Ridaelamul on paigaldatud paneelid ida-lääne suunale, samuti on paigaldatud CT-d mis võimaldavad mõõta tootmist-tarbimist. Paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ7+ koos JaSolar 410W  päikesepaneelidega. 
Koguvõimsuseks on 4.42 kW, asukoht Jõhvis

Eraisiku päikesejaam, 4.42 kW, 2021 a.

ERAMU VILJANDIMAAL, 5kW

Eramu katusel on ida ja lõuna suunal kaks paneelide gruppi võimaldades püüda nii hommiku- kui õhtupäikest.  Enphase IQ7+ mikroinverterid koos Longi LR4 455W päikesepaneelidega, koguvõimsusega 5 kW, asukoht Viljandi vallas. Kasutatud CT-d mis piiravad võrku andvat kogust vastavalt seatud eesmärkidele. Võimalik on piirata võrku saatmine täielikult või siis 0.79 kW (nanotootja).

Eraisiku päikesejaam, 5 kW, 2022 a.

RIDAELAMUBOKS JÄRVEKÜLAS, 5.2 kW

Ridaelamuboksi lamekatusele on kuueses reas  paigaldatud mikroinverterid Enphase IQ7+ koos Bisol Duplex BBO 445W päikesepaneelidega. 
Koguvõimsuseks on 5.2 kW, asukoht Rae vald.

Eraisiku päikesejaam, 5.2 kW, 2021 a.

ERAMAJA KIILI VALLAS, 16 kW

Eramu katusel on kokku viies erinevas kohas paiknevad paneelide grupid. Kasutatud on efektiivseid Enphase IQ7+ mikroinvertereid ning Bisol BBO 445W päikesepaneele, koguvõimsusega 16 kW, asukoht Kiili vald.

Eraisiku päikesejaam, 16 kW, 2021 a.